Detail Order #971

ORDER ID #971
Waktu 26 Sep 2019 18:29
Nama Pembeli Susilo Susilo
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 19092612xxxx
Harga Rp. 6.760
Harga Paypal $0.57
Nomor Hp/Telepon 08380241xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0