Detail Order #941

ORDER ID #941
Waktu 24 Sep 2019 08:39
Nama Pembeli Heri Hery
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SMARTFREN 10K
Nomor Transaksi 1909241xxxx
Harga Rp. 11.125
Harga Paypal $0.93
Nomor Hp/Telepon 0881544xxxx
Status SUCCESS
SN 749568188
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0