Detail Order #940

ORDER ID #940
Waktu 24 Sep 2019 07:22
Nama Pembeli ASEP M NIDOMUDIN
Status Paypal UNVERIFIED
Produk Voucher PLN 20000
Nomor Transaksi 1909241xxxx
Harga Rp. 21.750
Harga Paypal $1.83
Nomor Pelanggan PLN 3200842xxxx
Nomor Hp/Telepon 08584603xxxx
Status SUCCESS
SN 5577-4120-4389-0418-0039/EDI-SUTISNA/R1/450/45.9
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0