Detail Order #930

ORDER ID #930
Waktu 22 Sep 2019 18:20
Nama Pembeli Dwi Yulianto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19092212xxxx
Harga Rp. 6.370
Harga Paypal $0.53
Nomor Hp/Telepon 08966369xxxx
Status SUCCESS
SN 0922182454179608102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0