Detail Order #925

ORDER ID #925
Waktu 22 Sep 2019 15:06
Nama Pembeli Febri Triantoko
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO DANA 250K
Nomor Transaksi 19092211xxxx
Harga Rp. 255.125
Harga Paypal $21.42
Nomor Hp/Telepon 08581564xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08581564318-09221509262757520
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0