Detail Order #874

ORDER ID #874
Waktu 17 Sep 2019 20:24
Nama Pembeli Asdi Mustofa
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 19091712xxxx
Harga Rp. 6.760
Harga Paypal $0.57
Nomor Hp/Telepon 08386152xxxx
Status SUCCESS
SN 19091987321652
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0