Detail Order #841

ORDER ID #841
Waktu 14 Sep 2019 19:40
Nama Pembeli Pribadi Ronggo
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO GOJEK 5K
Nomor Transaksi 19091412xxxx
Harga Rp. 7.425
Harga Paypal $0.62
Nomor Hp/Telepon 08132986xxxx
Status SUCCESS
SN 1555736081329865119
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0