Detail Order #805

ORDER ID #805
Waktu 11 Sep 2019 19:54
Nama Pembeli Susilo Susilo
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 19091112xxxx
Harga Rp. 6.760
Harga Paypal $0.57
Nomor Hp/Telepon 08317527xxxx
Status SUCCESS
SN 19091976947500
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0