Detail Order #799

ORDER ID #799
Waktu 11 Sep 2019 04:44
Nama Pembeli Aziz Hariwibowo
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 1909111xxxx
Harga Rp. 6.384
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 08962907xxxx
Status SUCCESS
SN 0911044633172724101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0