Detail Order #792

ORDER ID #792
Waktu 09 Sep 2019 19:17
Nama Pembeli Ari Wijak Sono Setiawan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 9K
Nomor Transaksi 19090912xxxx
Harga Rp. 10.611
Harga Paypal $0.89
Nomor Hp/Telepon 089570303xxxx
Status SUCCESS
SN 0909191935136218101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0