Detail Order #748

ORDER ID #748
Waktu 05 Sep 2019 02:57
Nama Pembeli Aziz Hariwibowo
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 1909051xxxx
Harga Rp. 11.368
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 08962907xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0