Detail Order #704

ORDER ID #704
Waktu 30 Aug 2019 19:41
Nama Pembeli Rere Muzzafi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 50K
Nomor Transaksi 19083012xxxx
Harga Rp. 51.175
Harga Paypal $4.30
Nomor Hp/Telepon 089560106xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0