Detail Order #684

ORDER ID #684
Waktu 28 Aug 2019 19:12
Nama Pembeli Syaifudin .
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19082812xxxx
Harga Rp. 11.350
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 08952630xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0