Detail Order #673

ORDER ID #673
Waktu 27 Aug 2019 07:33
Nama Pembeli Rere Muzzafi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 5K
Nomor Transaksi 1908271xxxx
Harga Rp. 6.575
Harga Paypal $0.55
Nomor Hp/Telepon 08137686xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0