Detail Order #665

ORDER ID #665
Waktu 26 Aug 2019 12:19
Nama Pembeli Heru Nurdianto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19082611xxxx
Harga Rp. 11.350
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 08969435xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0