Detail Order #659

ORDER ID #659
Waktu 24 Aug 2019 17:57
Nama Pembeli M Nif
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO DANA 300K
Nomor Transaksi 19082412xxxx
Harga Rp. 305.125
Harga Paypal $25.62
Nomor Hp/Telepon 08233151xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0