Detail Order #645

ORDER ID #645
Waktu 23 Aug 2019 20:51
Nama Pembeli Krisnata Dwi Fahmi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 4K
Nomor Transaksi 19082312xxxx
Harga Rp. 5.457
Harga Paypal $0.46
Nomor Hp/Telepon 08953057xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0