Detail Order #636

ORDER ID #636
Waktu 21 Aug 2019 21:36
Nama Pembeli Pandu Wibisono
Status Paypal VERIFIED
Produk XL 30K
Nomor Transaksi 19082112xxxx
Harga Rp. 32.025
Harga Paypal $2.69
Nomor Hp/Telepon 08772087xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0