Detail Order #625

ORDER ID #625
Waktu 19 Aug 2019 12:03
Nama Pembeli Antono Gates
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 25K
Nomor Transaksi 19081911xxxx
Harga Rp. 26.103
Harga Paypal $2.19
Nomor Hp/Telepon 08961962xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0