Detail Order #613

ORDER ID #613
Waktu 17 Aug 2019 18:21
Nama Pembeli Farida Farida
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19081712xxxx
Harga Rp. 6.386
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 08966209xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0