Detail Order #612

ORDER ID #612
Waktu 17 Aug 2019 18:09
Nama Pembeli Farida Farida
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 40K
Nomor Transaksi 19081712xxxx
Harga Rp. 41.825
Harga Paypal $3.51
Nomor Hp/Telepon 08966209xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0