Detail Order #610

ORDER ID #610
Waktu 17 Aug 2019 14:31
Nama Pembeli Yeni Lim
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 25K
Nomor Transaksi 19081711xxxx
Harga Rp. 26.375
Harga Paypal $2.21
Nomor Hp/Telepon 08125688xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0