Detail Order #606

ORDER ID #606
Waktu 16 Aug 2019 20:35
Nama Pembeli Yeni Lim
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 100K
Nomor Transaksi 19081612xxxx
Harga Rp. 101.150
Harga Paypal $8.49
Nomor Hp/Telepon 08125688xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0