Detail Order #602

ORDER ID #602
Waktu 16 Aug 2019 17:43
Nama Pembeli Farida Farida
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 2K
Nomor Transaksi 1908171xxxx
Harga Rp. 3.078
Harga Paypal $0.26
Nomor Hp/Telepon 08966209xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0