Detail Order #590

ORDER ID #590
Waktu 15 Aug 2019 20:08
Nama Pembeli Ilham Cahya Nugraha
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 10K
Nomor Transaksi 19081512xxxx
Harga Rp. 11.920
Harga Paypal $1.00
Nomor Hp/Telepon 08384309xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0