Detail Order #580

ORDER ID #580
Waktu 14 Aug 2019 22:09
Nama Pembeli Satu Harapan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 100K
Nomor Transaksi 19081412xxxx
Harga Rp. 103.400
Harga Paypal $8.68
Nomor Hp/Telepon 08239025xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0