Detail Order #564

ORDER ID #564
Waktu 13 Aug 2019 01:15
Nama Pembeli Dedy Syaputra
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO OVO 500K
Nomor Transaksi 1908131xxxx
Harga Rp. 505.100
Harga Paypal $42.41
Nomor Hp/Telepon 081137xxxx
Status SUCCESS
SN 201908130118320116240811375400ROBBY ABDULLAH
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0