Detail Order #545

ORDER ID #545
Waktu 10 Aug 2019 23:16
Nama Pembeli Robert Mohammad Imtyas
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO OVO 500K
Nomor Transaksi 19081013xxxx
Harga Rp. 505.100
Harga Paypal $42.41
Nomor Hp/Telepon 081137xxxx
Status SUCCESS
SN 201908102319582317500811375400ROBBY ABDULLAH
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0