Detail Order #539

ORDER ID #539
Waktu 09 Aug 2019 23:00
Nama Pembeli Hasanal Bulkiah
Status Paypal UNVERIFIED
Produk UNIPIN VOUCHER 50000
Nomor Transaksi 19080913xxxx
Harga Rp. 50.675
Harga Paypal $4.25
Nomor Hp/Telepon 08151198xxxx
Status SUCCESS
SN UPGC-3-S-01055317 SecretCode 4395-1717-3543-5724
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0