Detail Order #536

ORDER ID #536
Waktu 09 Aug 2019 02:20
Nama Pembeli Satu Harapan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 300K
Nomor Transaksi 1908091xxxx
Harga Rp. 304.600
Harga Paypal $25.57
Nomor Hp/Telepon 08239025xxxx
Status SUCCESS
SN 20190809022428022221082390257285DEWI OKTAVIA
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0