Detail Order #534

ORDER ID #534
Waktu 08 Aug 2019 21:19
Nama Pembeli Robert Mohammad Imtyas
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO OVO 500K
Nomor Transaksi 19080813xxxx
Harga Rp. 505.100
Harga Paypal $42.41
Nomor Hp/Telepon 081137xxxx
Status SUCCESS
SN 201908082128232126150811375400ROBBY ABDULLAH
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0