Detail Order #521

ORDER ID #521
Waktu 07 Aug 2019 05:26
Nama Pembeli Dwi Fatoyah
Status Paypal VERIFIED
Produk TELKOMSEL 25K
Nomor Transaksi 1908071xxxx
Harga Rp. 26.375
Harga Paypal $2.21
Nomor Hp/Telepon 08532555xxxx
Status SUCCESS
SN 9080705295521092730
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0