Detail Order #515

ORDER ID #515
Waktu 06 Aug 2019 11:09
Nama Pembeli Mochamad Abdurrahman
Status Paypal VERIFIED
Produk INDOSAT 5K
Nomor Transaksi 19080611xxxx
Harga Rp. 6.925
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 081694xxxx
Status SUCCESS
SN 565090120896
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0