Detail Order #512

ORDER ID #512
Waktu 05 Aug 2019 19:43
Nama Pembeli Fahmi Sahab
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 30K
Nomor Transaksi 19080513xxxx
Harga Rp. 32.150
Harga Paypal $2.70
Nomor Hp/Telepon 08225352xxxx
Status SUCCESS
SN 9080519512201593251
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0