Detail Order #510

ORDER ID #510
Waktu 05 Aug 2019 11:18
Nama Pembeli Ahmad Fauzi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 40K
Nomor Transaksi 19080511xxxx
Harga Rp. 41.825
Harga Paypal $3.51
Nomor Hp/Telepon 08965313xxxx
Status SUCCESS
SN 0805112004109342102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0