Detail Order #509

ORDER ID #509
Waktu 05 Aug 2019 11:17
Nama Pembeli Hasanal Bulkiah
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 5K
Nomor Transaksi 19080511xxxx
Harga Rp. 6.513
Harga Paypal $0.55
Nomor Hp/Telepon 08131498xxxx
Status SUCCESS
SN 9080511185544276390
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0