Detail Order #508

ORDER ID #508
Waktu 05 Aug 2019 11:02
Nama Pembeli Ahmad Fauzi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 100K
Nomor Transaksi 19080511xxxx
Harga Rp. 101.275
Harga Paypal $8.50
Nomor Hp/Telepon 08965313xxxx
Status SUCCESS
SN 0805110825120733101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0