Detail Order #498

ORDER ID #498
Waktu 04 Aug 2019 01:34
Nama Pembeli Bagus C Sadewa
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 20K
Nomor Transaksi 1908041xxxx
Harga Rp. 21.185
Harga Paypal $1.78
Nomor Hp/Telepon 08969906xxxx
Status SUCCESS
SN 0804013530154864101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0