Detail Order #494

ORDER ID #494
Waktu 03 Aug 2019 14:00
Nama Pembeli Palbes Palbes
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19080311xxxx
Harga Rp. 6.386
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 08966359xxxx
Status SUCCESS
SN 0803140411122769102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0