Detail Order #482

ORDER ID #482
Waktu 02 Aug 2019 09:14
Nama Pembeli Dwi Lestari
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 15K
Nomor Transaksi 1908021xxxx
Harga Rp. 18.000
Harga Paypal $1.51
Nomor Hp/Telepon 08310397xxxx
Status SUCCESS
SN 99970802020298
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0