Detail Order #473

ORDER ID #473
Waktu 01 Aug 2019 11:29
Nama Pembeli Antono Gates
Status Paypal UNVERIFIED
Produk KUOTA 1 GB 30hr
Nomor Transaksi 19080111xxxx
Harga Rp. 21.875
Harga Paypal $1.84
Nomor Hp/Telepon 08961962xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0