Detail Order #4508

ORDER ID #4508
Waktu 06 Nov 2020 15:54
Nama Pembeli Dwi Prasetyo
Status Paypal UNVERIFIED
Produk INDOSAT 40K
Nomor Transaksi 20110611xxxx
Harga Rp. 41.555
Harga Paypal $3.38
Nomor Hp/Telepon 08577228xxxx
Status SUCCESS
SN 02136700013261397917
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0