Detail Order #4494

ORDER ID #4494
Waktu 05 Nov 2020 18:11
Nama Pembeli Sugi Arto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 25K
Nomor Transaksi 20110512xxxx
Harga Rp. 26.860
Harga Paypal $2.18
Nomor Hp/Telepon 08588172xxxx
Status SUCCESS
SN DANADNID085881725425/25000/NOREFERENSI:201105GM11072220
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0