Detail Order #4440

ORDER ID #4440
Waktu 12 Aug 2020 17:00
Nama Pembeli Rifki Aldila
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 35K
Nomor Transaksi 20081212xxxx
Harga Rp. 37.210
Harga Paypal $3.09
Nomor Hp/Telepon 08960414xxxx
Status SUCCESS
SN 200812GM11386004/DANA DNID 089604143380
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0