Detail Order #4425

ORDER ID #4425
Waktu 11 Aug 2020 18:15
Nama Pembeli Khasan Nug
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SHOPEEPAY 30K
Nomor Transaksi 20081112xxxx
Harga Rp. 32.420
Harga Paypal $2.69
Nomor Hp/Telepon 0888691xxxx
Status SUCCESS
SN SHOPEE PAY/212682897341/UUSW1900/30000
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0