Detail Order #4422

ORDER ID #4422
Waktu 11 Aug 2020 17:27
Nama Pembeli Agus Haryono
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 25K
Nomor Transaksi 20081112xxxx
Harga Rp. 26.710
Harga Paypal $2.22
Nomor Hp/Telepon 08386538xxxx
Status SUCCESS
SN DANADNID083865382022-1000404857
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0