Detail Order #4419

ORDER ID #4419
Waktu 07 Aug 2020 06:42
Nama Pembeli Sudirian Syah
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 25K
Nomor Transaksi 2008071xxxx
Harga Rp. 26.339
Harga Paypal $2.19
Nomor Hp/Telepon 08317034xxxx
Status SUCCESS
SN 20080241576187
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0