Detail Order #4414

ORDER ID #4414
Waktu 06 Aug 2020 20:25
Nama Pembeli Olivia Cen
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 150K
Nomor Transaksi 20080612xxxx
Harga Rp. 153.645
Harga Paypal $12.75
Nomor Hp/Telepon 08785888xxxx
Status SUCCESS
SN 075206082079528984087858885891OVO-CA******E-A**-WA
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0