Detail Order #4405

ORDER ID #4405
Waktu 06 Aug 2020 17:18
Nama Pembeli Sopian .
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 25K
Nomor Transaksi 20080612xxxx
Harga Rp. 26.710
Harga Paypal $2.22
Nomor Hp/Telepon 08380664xxxx
Status SUCCESS
SN DANADNID083806640886-1000336338
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0