Detail Order #4402

ORDER ID #4402
Waktu 04 Aug 2020 17:30
Nama Pembeli Tri Sugeng
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SHOPEEPAY 25K
Nomor Transaksi 20080412xxxx
Harga Rp. 26.845
Harga Paypal $2.23
Nomor Hp/Telepon 08532055xxxx
Status SUCCESS
SN 26134609
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0